Undervisning

Undervisning i trygge rammer

Tryghed, lyst og trivsel er en forudsætning for læring.
Skolehjælp tilbyder lektiehjælp i trygge rammer hjemme hos jer. Din lektiehjælper vil tilpasse undervisningen til dit barns måde at lære på. Det er ved det første møde derfor vigtigt, at der bliver skabt en tryghed mellem dit barn og underviseren.


Det hele starter med en telefonopringning, hvor vi sammen får klarlagt dén problematik, I står overfor. Her kan I ringe på telefon: 28741407.
Herefter aftaler vi et møde, hvor I og jeres barn møder den underviser, der er tiltænkt jeres barn. På mødet får vi sammen lagt en plan, der passer til jeres barn. Gode råd til lektiehjælpen 

Hvis du har et godt råd, der kan hjælpe andre, må du meget gerne sende det til info@skolehjaelp.net. 

Billedsprog:


Der kan være mange årsager til, at eleverne eksempelvis synes, at forskellige faglige områder kan være svære, kedelige eller meningsløse. Læreren forklarer selvfølgelig målet med det faglige område, men dette skaber nødvendigvis ikke en dybere mening for den enkelte.
Lad mig give et eksempel med det danskfaglige område, der omhandler billedsprog.

Hvis meningen med undervisningen går tabt, så gør engagementet også - for hvad skal jeg bruge billedsproget til? Sådan tænker mange elever.
Hvis nu eleverne forstår meningen i dagens undervisning, så ville de også kunne se fordelene i at fokusere på at lære om billedsproget.

Hvis eleverne fra starten ved, at meningen med at lære om billedsproget er at øge deres ordforråd, sproglig- og skriftlighed, at kunne lege med sproget og skabe stemning og sansninger i dét, de læser, skriver eller hører, så ved eleverne, at deres viden om sprogets muligheder øges. Med denne erkendelse kan de også være med til at benytte og forstå billedsproget i forskellige situationer i og udenfor skolen.
Nogle vil mene, at sprog er magt, og dette lille sproglige område om billedsprog er en fordel at kunne, da det benyttes i mange kontekster.

Så få spurgt jeres børn ind til meningen. Hvis de ikke har en anelse, så vær med til at skabe en mening for dem.
Skriveopgaver:


Jeg oplever til tider, at elever kan ”sidde fast” i en skriveopgave.
Dette kan virke opgivende, og opgaven kan føles som en ørkenvandring at gennemføre.

Der kan være mange årsager til, at man sidder fast i en skriveproces. Den enkelte elev kan være perfektionistisk eller have svært ved skriveopgavens indhold. Ved perfektionisme kan eleven have svært ved at komme videre i teksten, da fokus fra opgavens indhold bliver erstattet af tanken om dét, man har skrevet er godt nok. Med disse tanker kan man sidde fast i den samme linje i lang tid.

Hvis eleven har svært ved at komme videre i opgaven, grundet perfektionisme, kan det være en god idé at bede eleven om at kigge væk fra skærmen eller dække skærmen til, mens man skriver videre, så alle tankerne om dét, der skal formidles, bliver nedskrevet.
Når der er skrevet et afsnit eller to, kan eleven gå tilbage og rette i stave- og grammatikfejl.
KONTAKT

28 74 14 07


CVR-nr: 40936351